Vad händer på Lurö

Öppet för säsongen! Nytt för i år är att vi har en vågbrytare i hamnen vilket utökar vår hamn med 10 platser samt vädersäkrar oss för den förhatliga sydvästen:)