Vad händer på Lurö

Säsongen är nu till ända, vintern nalkas med is eller inte, men snart nog är vi på väg in i ljuset igen. Vi öppnar 1a maj 2019 igen!

Vi har nu anslutit oss till Svenska Turistföreningen. Det glädjer oss mycket att ha en sådan väletablerad och bra organisation i ryggen. Vi hoppas och tror att många fler kommer att hitta ut till Lurö, denna unika plats i världen. Att vi blivit STF Lurö Vandrarhem innebär att man hos oss kan bo med den rabatt ett medlemskap i STF ger. Medlemskap kan lösas på STFs hemsida. Adressen finns under rubriken Tips.