Lurö

Mitt ute i Vänern, längst söderut i det pärlband av öar som utgör naturreservatet Lurö skärgård ligger Lurö, cirka en timmes båtfärd från Värmlandsnäs i norr och Kållandsö i söder. Hit har människor sökt sig sedan urminnes tider. En del kom för att bosätta sig och bruka den bördiga jorden, finnas till hands för sjöfarande och få sin utkomst från det goda fisket. Sjömän sökte lä undan det ibland alltför vresiga innanhavet. Pilgrimer slog läger på sin färd till den helige Olofs grav i Nidaros. I munkarnas pilgrimshärbärge och senare på Lurö Gästgivargård kunde den resande övernatta på sin färd över innanhavet

Än idag finner du spåren av Lurös rika historia i landskapet. Ruinkullar efter klosterkyrkan och tegelbruksugnar, odlingsrösen och nätbodar, ängar och ett litet skolhus finns kvar som avtryck från den tid Lurö var ett centrum i Vänerland.

Idag söker sig många till Lurö. I naturhamnen Bösshamn eller vid gästhamnen på Stenstaka gör fritidsbåtar gärna ett strandhugg. 
På Lurö Gästhärbärge & Krog för vi gästgivartraditionen vidare genom att erjuda Lurös besökare trivsam övernattning och god mat baserad på lokala råvaror. På din vandring längs någon av de många stigarna är det aldrig långt till ett uppfriskande bad eller en inbjudande rastplats.

Att vandra i sin egen takt, vila blicken i det mäktiga innanhavet Vänern och få möta en praktfull natur i ett av Skandinaviens solrikaste områden ger en livskvalitet som alltfler i vår tid söker. Stillheten på Lurö ger möjlighet till både kreativ samvaro och rofylld ensamhet. Kanske finner du ditt eget smultronställe här, mitt i en ocean av dricksvatten!